วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา  

      กลับสู่หน้าหลัก

   ข่าวประชาสัมพันธ์


    

วันที่
รายละเอียดข่าวสาร
เอกสารแนบ
2012-06-25
บริษัท URS ได้มาตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2555 โดยผลประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงได้ต่ออายุใบ Certificate ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 เรียบร้อยแล้ว มีอายุ 3 ปี เริ่มตั้งวันที่ 1 เม.ย. 2555 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558
   view

     Total 1 Record : 1 Page : 1