สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 2 ตุลาคมพ.ศ. 2533

     

 
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสพร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยของบริษัทต่างๆของฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนพ.ศ. 2535

        

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการทางวิชาการเทคโนโลยีไทยและฝรั่งเศสเนื่องในโอกาส 20 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสและทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมพ.ศ.2553
 
อ่านต่อ>>