มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตั้งอยู่ที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

โทรศัพท์ / แฟกซ์
โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 2501, 2502
แฟกซ์ +66 2 586-9014
e-mail : tfii@tfii.kmutnb.ac.th