ข่าวฝึกอบรม

11 กุมภาพันธ์ 2559

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและติดตั้ง โซล่า พีวี รูฟท็อป (Design and Installation for Solar PV Rooftop) รุ่นที่ 2

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและติดตั้ง โซล่า พีวี รูฟท็อป (Design and Installation for Solar PV Rooftop) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนรวมถึงการออกแบบอุปกรณ์ และการเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคณาจารย์จาก มจพ.เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

คุณจามิกร ไต่วัลย์ โทร 089 777 9456 หรือ 02 555 2000 ต่อ 2531 และ คุณวิยะดาและคุณสุวรรณา โทร 081 372 3404 หรือ 02 555 2000 ต่อ 2503 อีเมล wiyada.s@tfii.kmutnb.ac.th แฟกซ์ 02 586 9014

ตั้งแต่บัดนี้-22 กุมภาพันธ์ 2559 อัตราค่าลงทะเบียน 4,500 บาท/ท่าน

ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ บัญชี "สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส" เลขที่บัญชี 109-1-77294-0 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางกรวย (กรุณาชำระเงินภายหลังสำรองที่นั่งภายใน 3 วัน และส่อง แฟกซ์ สำเนาการโอนเงินมาที่ 02 586 9014)

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและติดตั้ง โซล่า พีวี รูฟท็อป (Design and Installation for Solar PV Rooftop) รุ่นที่ 2

กลับหน้าข่าวหลัก