ข่าวกิจกรรมสถาบันฯ

29 กุมภาพันธ์ 2559

ผอ.ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก ครบรอบปีที่44

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ครบรอบ 44 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก ซึ่ง มจพ.ได้ดำเนินโครงการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพการป้องกันประเทศภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 เรื่อง แหล่งจ่ายกำลังชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับใช้ในงานทางการทหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายกำลังชนิดเคลื่อนย้ายสำหรับนำไปใช้ในงานทางการทหารของกองทัพ โดยการนำเสนอ บรรยาย สรุปโครงการวิจัย

ผอ.ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก ครบรอบปีที่44

กลับหน้าข่าวหลัก