ข่าวกิจกรรมสถาบันฯ

8 มีนาคม 2559

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันอังคารที่ มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปาล์มทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล พัฒนางานบริการวิชาการในสาขาต่างๆร่วมกัน พัฒนางานวิจัยในสาขาต่างๆร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กลับหน้าข่าวหลัก