ข่าวกิจกรรมสถาบันฯ

21 มีนาคม 2559

TFII จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2016

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมสถานที่ให้พร้อมสำหรับการต้อนรับผู้เยี่ยมชมจากหน่วยงานต่างๆ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและบุคคลากรของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 

TFII จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2016

กลับหน้าข่าวหลัก