ข่าวสมัครงาน

28 เมษายน 2559

สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ รหัส พษ133 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 785 บาท สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎ์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ10800 โทร 02-555-2000 ต่อ 2502 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559-23 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาทำการ

สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

กลับหน้าข่าวหลัก