ข่าวประชาสัมพันธ์

8 กรกฎาคม 2559

กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและติดตั้ง โซล่า พีวี รูฟท็อป ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและติดตั้ง โซล่า พีวี รูฟท็อป (Design and Installation for Solar PV Rooftop) ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมทับแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนรวมถึงการออกแบบอุปกรณ์ และการเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคณาจารย์มากความสามารถและประสบการณ์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ อัตราค่าลงทะเบียน 5,900 บาท/ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณจามิกร ไต่วัลย์ โทร 089-777 9456 คุณวิยะดา 02-555 2000 ต่อ 2503

 สำรองที่นั่งได้ที่ : คุณวิยะดา และคุณสุวรรณา โทร 02-555 2000 ต่อ 2503 แฟกซ์ :  02 586 9014

 

กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและติดตั้ง โซล่า พีวี รูฟท็อป ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559

กลับหน้าข่าวหลัก