ข่าวประชาสัมพันธ์

30 มิถุนายน 2559

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เยี่ยมชม TFII

วันนี้ (30 มิ.ย 59) เวลา 11.00 น. พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส อาทิ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน และฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี-ฝรั่งเศส พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เยี่ยมชม TFII

กลับหน้าข่าวหลัก