ข่าวประชาสัมพันธ์

14 กันยายน 2559

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation)”

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation) อบรมระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2559 โดยฝึกอบรม 2 วัน และสอบอีก 1 วัน อัตราค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 4,500 บาท / 1 คน (จำนวนผู้อบรม 40 คน/รุ่น) (ค่าฝึกอบรม 2,500 บาท, ค่าสอบ 2,000 บาท)  ฝึกอบรม ณ ห้อง 704 ชั้น 7 และห้องปฏิบัติการ 408 ชั้น 4 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

 

ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ คุณวิยะดา และคุณสุวรรณา โทร 02-555-2000 ต่อ 2503 หรือ 081-372-3404 โดยชำระค่าลงทะเบียนก่อนการฝึกอบรม โดยโอนเงินเข้าบัญชี  “ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส” ประเภทบัญชี  “ออมทรัพย์” ธนาคารกรุงไทย สาขาบางกรวย  เลขที่บัญชี 109-1-77294-0  (กรุณา Fax สำเนาการโอนเงินมาที่สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส 02-586-9014) ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณสุวรรณา คุณวิยะดา 081-372-3404

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation)”

กลับหน้าข่าวหลัก