ข่าวประชาสัมพันธ์

29 กรกฎาคม 2559

จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Excel สำหรับงานอุตสาหกรรม โดยจัดให้กับเจ้าหน้าที่จากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จำนวน 8 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมศึกษาหลักการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมเรียนรู้วิธีการสร้างเอกสาร การคำนวณทางตัวเลข และเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

กลับหน้าข่าวหลัก