ข่าวประชาสัมพันธ์

25 สิงหาคม 2559

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานงานภายนอกโดยจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร“การปฏิบัติงานควบคุมในอุตสาหกรรม” (Industrial Control Operation) ให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 10 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานควบคุมในอุตสาหกรรม เพื่อเป็นมาตรฐานเบื้องต้นในการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานด้านการควบคุมอัตโนมัติ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในด้านระบบควบคุมอัตโนมัติให้แก่ภาคอุตสาหกรรม โดยวิทยากรมากความสามารถและประสบการณ์จากฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ เริ่มอบรมระหว่างวันที่ 25 ส.ค-3 พ.ย 2559 ณ ห้องอบรม 402-403 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานงานภายนอกโดยจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

กลับหน้าข่าวหลัก