ข่าวประชาสัมพันธ์

30 สิงหาคม 2559

ผลงานของบุคลากรเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน"'งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี2559"

ผลงานของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “’งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี2559” ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ มจพ. ซึ่งมีผลงานที่เข้าร่วมประกวดจำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

1. ผลงานเรื่อง ชิ้นงานท่อพลาสติกสำหรับตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา โดย นายสมศักดิ์ ปามึก วิศวกร ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม โดยสรุปชิ้นงานพลาสติกสำหรับตรวจสอบสอบงานเชื่อมด้วยสายตา เป็นชิ้นงานสำหรับฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแนวเชื่อมในหลักสูตรการตรวจสอบด้วยสายตาในระดับ 1 เพื่อช่วยให้ผู้สอนอธิบายลักษณะจุดบกพร่องที่ผิวหน้า จากชิ้นงานพลาสติก ที่ลอกแบบจากชิ้นงานต้นแบบ ให้กับผู้เรียนทุกคนในคราวเดียวกันได้ เนื่องจากสามารถสร้างชิ้นงานจำนวนมากได้ตามต้องการ ทั้งนี้สิ่งประดิษฐ์สามารถผลิตเป็นชิ้นงานมาตรฐานสำหรับการสอนภาคปฏิบัติในหลักสูตร การตรวจสอบด้วยสายตาระดับ 1

 2. ผลงานเรื่อง แผ่นตรวจเช็คทิศทางสนามแม่เหล็ก โดย นายศุภชัย ทรงศักดิ์นาคิน และ นายสมศักดิ์ ปามึก โดยสรุปแผ่นตรวจเช็คทิศทางของสนามแม่เหล็ก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแนวเชื่อมในหลักสูตรการตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็กในระดับ 1 โดยใช้แผ่นตรวจเช็คทิศทางของสนามแม่เหล็ก เช็คความแรงของสนามแม่เหล็ก และทิศทางการวางตัวของจุดบกพร่องกับเส้นแรงแม่เหล็ก ก่อนการปฏิบัติการตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก ทั้งนี้สิ่งประดิษฐ์สามารถผลิตเป็นแผ่นตรวจเช็คทิศทางของสนามแม่เหล็ก ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก

3. ผลงานเรื่อง แผ่นตรวจสอบความไวของน้ำยาแทรกซึม โดย นายสุรเชษฐ์ แก้วงาม และ นายสมศักดิ์ ปามึก โดยสรุปแผ่นทดสอบความไวของน้ำยาแทรกซึม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแนวเชื่อมในหลักสูตรการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึมในระดับ 1 โดยใช้แผ่นทดสอบความไวของน้ำยาแทรกซึม ตรวจเช็คสภาพของน้ำยาแทรกซึมกับรอยแตกที่ทราบขนาดเพื่อยืนยันความใช้ได้ของน้ำยาก่อนการปฏิบัติการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม ทั้งนี้สิ่งประดิษฐ์สามารถผลิตเป็นแผ่นทดสอบความไวของน้ำยาแทรกซึม ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายสมศักดิ์ ปามึก วิศวกร ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม โทร 2504

ผลงานของบุคลากรเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน"'งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี2559"

กลับหน้าข่าวหลัก