ข่าวประชาสัมพันธ์

20 เมษายน 2560

จัดโครงการอบรมโปรแกรม SolidWorks เพื่อออกแบบและพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมโปรแกรม SolidWorks เพื่อออกแบบและพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมชั้น 3 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณอดิศักดิ์ กุนา E-mail : adisak.k@tfii.kmutnb.ac.th โทร 083-3228878

หัวข้อฝึกอบรมตามเอกสารแนบ

จัดโครงการอบรมโปรแกรม SolidWorks เพื่อออกแบบและพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ

กลับหน้าข่าวหลัก