ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

31 ตุลาคม 2559

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องเชื่อมมิก/แมก จำนวน 4 ชุด

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559-10 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.03 น. โทรศัพท์หมายเลข 02-555-2511 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องเชื่อมมิก/แมก จำนวน 4 ชุด

กลับหน้าข่าวหลัก