ข่าวสมัครงาน

3 พฤศจิกายน 2559

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษตำ แหน่งนักวิทยาศาสตร์

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 785 บาท สังกัดสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษตำ แหน่งนักวิทยาศาสตร์

กลับหน้าข่าวหลัก