ข่าวประชาสัมพันธ์

19 เมษายน 2560

จัดฝึกอบรมหลักสูตร Basic Manufacturing System Simulation with ARENA

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดฝึกอบรมหลักสูตร การจำลองสถานการณ์การผลิตขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม ARENA (Basic Manufacturing System Simulation with ARENA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ศึกษาการออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรมจำลองระบบต่างๆด้วยการเรียนรู้เครื่องมือเป็นลำดับตั้งแต่พื้นฐานคือระบบเล็กๆจนถึงระบบที่ซับซ้อนตามแบบฝึกปฏิบัติ ซึ่งเน้นด้านการผลิต ทำให้ผู้ฝึกอบรมมีแนวทางในการวิเคราะห์ออกแบบ สามารถนำโปรแกรมไปใช้ในการจำลองสถานการณ์ด้วยเครื่องมือที่ได้รับการอบรมในหลักสูตรได้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยวิทยากรมากความสามารถจากฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม อบรมระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดฝึกอบรมหลักสูตร Basic Manufacturing System Simulation with ARENA

กลับหน้าข่าวหลัก