ข่าวประชาสัมพันธ์

26 เมษายน 2560

Innovative Startup@KMUTNB

ด้วยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กำหนดจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ"Innovative Startup@KMUTNB" ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น.โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทัศน์ รงรอง ผู้ก่อตั้งบริษัท ดูอินไทย จำกัด ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณณครินทร์ เลิศนามวงศ์ CEO/Co-Founder of Innovation Plus มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

สมัครเข้าร่วมฟังบรรยายที่ goo.gl/dqzoRF ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Innovative Startup@KMUTNB

กลับหน้าข่าวหลัก