ข่าวประชาสัมพันธ์

23 กันยายน 2559

พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรหลักสูตร วิศวกรการเชื่อมสากล (International Welding Engineer (IWE))

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร วิศวกรการเชื่อมสากล (International Welding Engineer (IWE)) โดย ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส ได้กล่าวปิดอบรมและมอบวุฒิบัตร ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติมีผู้เข้าฝึกอบรมจากประเทศซูดานและประเทศฝรั่งเศส จำนวน5 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานด้านงานเชื่อมขั้นสูงได้และเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านงานเชื่อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและระดับสากล ผู้ผ่านการสอบเป็นวิศวกรการเชื่อมสากล (International Welding Engineer (IWE))จะได้รับประกาศนียบัตรที่อนุมัติโดยสถาบันการเชื่อมสากล (IIW) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของปะเทศในตลาดร่วมยุโรปและนานาชาติ มีสิทธิที่จะควบคุมดูแลโรงงานที่ทำด้านการเชื่อมต่างๆ เช่น การออกแบบ การประกันคุณภาพด้านงานเชื่อม โครงสร้างเหล็กกล้า โครงสร้างสะพาน อุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อม  โดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม-16 กันยายน 2559

พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรหลักสูตร วิศวกรการเชื่อมสากล (International Welding Engineer (IWE))

กลับหน้าข่าวหลัก