ข่าวประชาสัมพันธ์

25 สิงหาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การแนะนำการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส โดย Campus France Thailand

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดย Campus France Thailand กำหนดจัดกิจกรรม Campus France Tour 2017 เพื่อแนะนำให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนทำวิจัยหลังปริญญาเอก ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ.2560 นี้ Campus France จะมานำเสนอการแนะแนวข้อมูลการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสให้แก่นักศึกษา และแนะนำทุนทำวิจัยของรัฐบาลฝรั่งเศสให้แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางวิยะดา   ศรีวีระชัย โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2503

ประชาสัมพันธ์การแนะนำการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส โดย Campus France Thailand

กลับหน้าข่าวหลัก