ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

10 สิงหาคม 2560

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดวิจัยพลังงานไฮโดรเจนขั้นสูง จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ในวันที่ 8-21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. โทรศัพท์หมายเลข 02-555-2000 ต่อ 2511 ในวันและเวลาราชการ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดวิจัยพลังงานไฮโดรเจนขั้นสูง จำนวน 1 ชุด

กลับหน้าข่าวหลัก