ข่าวประชาสัมพันธ์

6 ตุลาคม 2560

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฟรีสำหรับนักศึกษา เรื่อง มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า และพื้นฐานสวิทซ์บอร์ดไฟฟ้า

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร "มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า และพื้นฐานสวิทซ์บอร์ดไฟฟ้าสู่วิศวกรยุคใหม่" 

ให้กับนักศึกษา มจพ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับนักศึกษา สำหรับงานด้านวิศวกรรมการออกแบบการติดตั้งทางไฟฟ้า การเลือกใช้มาตรฐานทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์สวิทซ์บอร์ดไฟฟ้า ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 704 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรดังกล่าวด้วย 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางวิยะดา ศรีวีระชัย โทร 02-555-2503

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฟรีสำหรับนักศึกษา เรื่อง มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า และพื้นฐานสวิทซ์บอร์ดไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก