ข่าวประชาสัมพันธ์

31 พฤษภาคม 2560

จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิศวกรการเชื่อมสากล รุ่นที่ 13 International Welding Engineer Class 13/2017

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิศวกรการเชื่อมสากล รุ่นที่ 13 International Welding Engineer Class 13/2017 ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ มีผู้เข้าฝึกอบรมจากประเทศไทย 5 คน สิงคโปร์ 1 คน และประเทศออสเตรเลีย 1 คน รวมจำนวน 7 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานด้านงานเชื่อมขั้นสูงได้ และเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านงานเชื่อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและระดับสากล ผู้ผ่านการสอบเป็นวิศวกรการเชื่อมสากล (International Welding Engineer (IWE) จะได้รับประกาศนียบัตรที่อนุมัติโดยสถาบันการเชื่อมสากล (IIW) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของปะเทศในตลาดร่วมยุโรปและนานาชาติ มีสิทธิที่จะควบคุมดูแลโรงงานที่ทำด้านการเชื่อมในด้านต่างๆ เช่น การออกแบบ การประกันคุณภาพด้านงานเชื่อม โครงสร้างเหล็กกล้า โครงสร้างสะพาน อุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อม โดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม-29 กันยายน 2560 ณ ห้องอบรม 702 ชั้น 7 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิศวกรการเชื่อมสากล รุ่นที่ 13 International Welding Engineer Class 13/2017

กลับหน้าข่าวหลัก