ข่าวกิจกรรมสถาบันฯ

21 มิถุนายน 2560

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่น ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม โกลเด้น คลิฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดตราด สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่น ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 ให้กับบุคลากรของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 และเพื่อทบทวนระเบียบปฏิบัติต่างๆให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2015 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล รักษาการแทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่น ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015

กลับหน้าข่าวหลัก