ข่าวประชาสัมพันธ์

15 พฤศจิกายน 2560

ภาพบรรยากาศการประชุมกับผู้แทน n+i network และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.60) เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส โดย Dr.Stéphane Roy ผู้ช่วยทูตด้านความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย เพื่อแนะนำและหารือความร่วมมือการดำเนินงานโครงการเครือข่าย "n+i" ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดของสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศฝรั่งเศส มากกว่า 80 แห่ง จัดตั้งมากว่า 15 ปี รวมทั้งทุนต่างๆ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เข้าร่วมประชุมด้วย

ภาพบรรยากาศการประชุมกับผู้แทน n+i network และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

กลับหน้าข่าวหลัก