ข่าวประชาสัมพันธ์

2 พฤศจิกายน 2560

กำหนดจัดงานสัมมนาทางวิชาการในงาน“เมทัลเล็กซ์ 2017” (Metalex 2017)

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับเชิญจากบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เข้าร่วมงาน “เมทัลเล็กซ์ 2017” (Metalex 2017) โดยจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์งานเชื่อมรองรับไทยแลนด์ 4.0” (Welding Strategy for Thailand 4.0) ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปทางด้านงานเชื่อม จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านงานเชื่อมที่ได้เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความรู้และประโยชน์สูงสุด ที่จะช่วยกันนำพาประเทศในการเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับสากลพร้อมก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” โดยได้รับเกียรติจากนายวัชรพงษ์ มุขเชิด นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 สมุทรปราการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคกรุงเทพฯ  สัมมนาฟรี (มีเอกสารและอาหารว่างสำหรับผู้อบรม)

สำรองที่นั่งได้ที่ นางวิยะดา ศรีวีระชัย โทร.02 555 2503 

 

กำหนดจัดงานสัมมนาทางวิชาการในงาน“เมทัลเล็กซ์ 2017” (Metalex 2017)

กลับหน้าข่าวหลัก