ข่าวประชาสัมพันธ์

2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ตามที่สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ รหัสพนักงาน 134 ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ ไปแล้วนั้น ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

กลับหน้าข่าวหลัก