ข่าวประชาสัมพันธ์

27 พฤศจิกายน 2560

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์งานเชื่อมรองรับไทยแลนด์ 4.0”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับเชิญจากบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เข้าร่วมงาน “เมทัลเล็กซ์ 2017” (Metalex 2017) โดยจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์งานเชื่อมรองรับไทยแลนด์ 4.0” (Welding Strategy for Thailand 4.0) ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปทางด้านงานเชื่อม โดยได้รับเกียรติจากนายวัชรพงษ์ มุขเชิด นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 สมุทรปราการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นวิทยากร ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มาเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดฝึกอบรม พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เข้าฝึกอบรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคกรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์งานเชื่อมรองรับไทยแลนด์ 4.0”

กลับหน้าข่าวหลัก