ข่าวสมัครงาน

6 ตุลาคม 2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุพนักงานพิเศษตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ด้วย ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ อัตราค่าจ้าเดือนละ 11,500 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 785 บาท สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 6-31 ตุลาคม 2560 ในวันเวลาราชการ โทร 02-555-2000 ต่อ 2502

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุพนักงานพิเศษตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

กลับหน้าข่าวหลัก