ข่าวประชาสัมพันธ์

12 ตุลาคม 2560

พิธีมอบวุฒิบัตร และปิดฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรการเชื่อมสากล International Welding Engineer Class13/2017

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรการเชื่อมสากล International Welding Engineer Class13/2017 โดย ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดอบรม ณ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

พิธีมอบวุฒิบัตร และปิดฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรการเชื่อมสากล International Welding Engineer Class13/2017

กลับหน้าข่าวหลัก