ข่าวประชาสัมพันธ์

13 มีนาคม 2561

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า จัดโดย ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจามิกร ไต่วัลย์ โทร 089 777 9456

คุณวรนุช อนุสาร โทร 089 786 6190 คุณภคสมณฑ์ อุชชิน โทร 02 555 2531

สามารถดาวห์โหลดเอกสารด้านล่าง

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก