ข่าวประชาสัมพันธ์

13 มีนาคม 2561

รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และ 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 กำหนดให้สาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องมีการสอบเพื่อขอใบอนุญาตในการประกอบอาชีพ ดังนั้นผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นช่างไฟฟ้าต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานกำหนด ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือผ่านการทดสอบมาตรฐานแรงงาน ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หลังจากผ่านการทดสอบแล้ว ต้องเข้ารับการสอบประเมินความรู้ความความสามารถ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณจามิกร       โทร 089-777-9456

คุณวรนุช         โทร 061-586-6270

คุณภคสมณฑ์    โทร 02-555-2531

แฟกซ์:            02-586-9014

E-mail :         sstc.kmutnb@gmail.com (ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

    jmt@kmutnb.ac.th (คุณจามิกร)

    woranucha@kmutnb.ac.th (คุณวรนุช)

Website :        tfii.kmutnb.ac.th

Facebook :      สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

                     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

สามารถดาวห์โหลดเอกสารด้านล่าง

 

รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

กลับหน้าข่าวหลัก