ข่าวประชาสัมพันธ์

15 ธันวาคม 2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุพนักงานพิเศษตำแหน่ง วิศวกร

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 785 บาท สังกัดสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎ์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 02 555 2000 ต่อ 2501 ตั้งแต่วันที่ 1-29 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00-15.00 ในวันราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุพนักงานพิเศษตำแหน่ง วิศวกร

กลับหน้าข่าวหลัก