ข่าวประชาสัมพันธ์

13 กุมภาพันธ์ 2561

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ขอแสดงความยินดีกับ นายสุุรเชษฐ์ แก้วงาม วิศวกร ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อมสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน และมีพิธีมอบเกียรติบัตร โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้ แก่ นายสุุรเชษฐ์ แก้วงาม เมื่อเช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน

กลับหน้าข่าวหลัก