ข่าวประชาสัมพันธ์

13 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้เยี่ยมชมจากคณะผู้บริหารจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม SCG

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ให้การต้อนรับ คุณชนะ ภูมี Vice President-Cement and Construction Solution Business และคณะผู้บริหารจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม SCG .ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของทางสถาบัน อาทิ ห้องปฏิบัติการฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม ฝ่ายวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน และฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสโภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะผู้บริหาร ร่วมด้วย ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส นำเยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชมจากคณะผู้บริหารจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม SCG

กลับหน้าข่าวหลัก