ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มิถุนายน 2561

บรรยายพิเศษเรื่อง "Hydrogen economy : myth or reality?"

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ Prof.Dr.Daniel HISSEL Professor at Univ. Bourgogne Franche-Comte, Institut FEMTO-ST, FCLAB, CNRS เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสได้รับเชิญให้มาบรรยายพิเศษเรื่อง "Hydrogen economy : myth or reality?"ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องอบรม 704 ชั้น 7 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน

บรรยายพิเศษเรื่อง "Hydrogen economy : myth or reality?"

กลับหน้าข่าวหลัก