ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พฤษภาคม 2561

พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตร International Welding Engineer (IWE)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 702 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดพิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตร International Welding Engineer (IWE) รุ่นที่ 14 ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ มีผู้เข้าฝึกอบรมจากประเทศสิงคโปร์ 1 ท่าน ซูดาน 1 ท่าน และประเทศไทย 2 ท่าน รวม 4 ท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานด้านงานเชื่อมขั้นสูงได้ และเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านงานเชื่อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและระดับสากล ผู้ผ่านการสอบเป็นวิศวกรการเชื่อมสากล (International Welding Engineer (IWE)) จะได้รับประกาศนียบัตรที่อนุมัติโดยสถาบันการเชื่อมสากล (IIW) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของปะเทศในตลาดร่วมยุโรปและนานาชาติ มีสิทธิที่จะควบคุมดูแลโรงงานที่ทำด้านการเชื่อมในด้านต่างๆ เช่น การออกแบบ การประกันคุณภาพด้านงานเชื่อม โครงสร้างเหล็กกล้า โครงสร้างสะพาน อุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อม โดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม-21 กันยายน 2561 ณ ห้อง702 อาคาร สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุลCEO จากสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย บรรยายแนะนำกิจกรรมของทางสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย และผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรม

พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตร International Welding Engineer (IWE)

กลับหน้าข่าวหลัก