ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มิถุนายน 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Alain Galerie Symposium on High Tempererature Corrosion"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเรียนเชิญนักศึกษา นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรมเข้าฟังการบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Alain Galerie Symposium on High Tempererature Corrosion"เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงสร้างเครือข่ายวิชาการร่วมกัน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Alain Galerie Symposium on High Tempererature Corrosion"จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Professor Alain Galerie นักวิจัยอาวุโส ผู้ซึ่งมีผลงานวิจัยที่สำคัญด้านการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงในปัจจุบัน งานวิจัยในสาขานี้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานโลหะผสม เหล็กกล้าไร้สนิมและอุตสาหกรรมหลากหลายที่มีการใช้พลังงานความร้อน ยังผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://stri.kmutnb.ac.th/symposium/ หรือติดต่ออาจารย์ ธำรงศิล 090 008 4189 ค่ะ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Alain Galerie Symposium on High Tempererature Corrosion"

กลับหน้าข่าวหลัก