ข่าวกิจกรรมสถาบันฯ

8 กุมภาพันธ์ 2559

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ไอเอ็นเอส ไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ไอเอ็นเอส ไทย จำกัด เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอื่นๆโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ. และ Mr.Eric Gard ประธานบริษัท ไอเอ็นเอส ไทย จำกัด เป็นผู้ลงนามพร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ไอเอ็นเอส ไทย จำกัด

กลับหน้าข่าวหลัก