ข่าวกิจกรรมสถาบันฯ

9 กุมภาพันธ์ 2559

ประธานกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมชมสถาบัน

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ต้อนรับประธานกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆของสถาบัน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม อาทิ ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

ประธานกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมชมสถาบัน

กลับหน้าข่าวหลัก