ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท L’AIR LIQUIDE ในด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทุนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดฝึกอบรมร่วมกับInstitut de Soudure เพื่อการผลิตวิศวกรการเชื่อมและนักเทคโนโลยีการเชื่อมให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทย ปี 2544 ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อมได้รับการรับรองจากสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand, WIT) ให้มีสิทธิ์จัดฝึกอบรมในหลักสูตรสาขาวิศวกรรมงาน เชื่อมในระดับต่างๆตามข้อกำหนดของสถาบันการเชื่อมสากล (International Institute of Welding, IIW) ซึ่งมี 69 ประเทศทั่วโลกเป็นสมาชิกและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาต ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรการเชื่อมสากล ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมสากล และช่างเชื่อมสากล นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย เช่น การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 9712 อีกทั้งยังมีงานบริการทดสอบตรวจสอบและสอบเทียบงานบริการด้านการให้คำปรึกษา การจัดทำเอกสารรับรองระบบคุณภาพทางด้านงานเชื่อมปี 2552 ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท IS Industrie (Thailand) จำกัด ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีเช่นการฝึกอบรมการตรวจสอบและทดลองรวมทั้งการทำวิจัย