แผนการจัดการความรู้ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

1. แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560
2. แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559
2. แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558
3. แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2557
4. แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556

องค์ความรู้ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส ปี 2560

1. การหาอัตราการกัดกร่อนจากเทคนิค Tafel เมื่อกราฟ polarization ไม่สมมาตร
2. การเตรียมสารเคมี KSCN 0.1M
3. เครื่องตรวจสอบระบบสายดินสำหรับเต้ารับในอาคาร
4. การกัดกรดดูโครงสร้างเกรนไซของสแตนเลสแบบขึ้นสี
5. การขัดเงาโลหะ หรือการขัดแบบละเอียด
6. มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ(สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน)
7. การจัดเก็บสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ตามระบบ GHS โดยใช้สติกเกอร์สีชี้บ่งในห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน
8. หัดเริ่มต้นงานวิจัยให้เป็นด้วยฐานข้อมูล scopus
9. เทคนิคการดัดท่อพลาสติก PVC สำหรับติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า
10. เทคนิคการใช้ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์ความรู้ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส ปี 2559

1.การบันทึกไฟล์ภาพจาก Visio เป็นนามสกุล .JPG
2. การต่อแผงโซล่าเซลล์
3. การแก้ปัญหา เครื่องจักรกลอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายอินเตอเน็ตอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม team viewer ในการ remote computer
4. วิธีการกัดกรดดูโครงสร้างของสแตนเลส
5. การทำอาโนไดซิ่งโลหะไททาเนียมด้วยเบคกิ้งโซดา
6. วิธีการตรวจสอบ Router Modem เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยตัวเอง
7. การสร้างกลุ่มและการส่งเมล์เป็นกลุ่มใน Gmail
8. การส่งอีเมล์ ภายใต้โดเมน @tfii.kmutnb.ac.th
9. เทคนิคการบัดกรีชิ้นงานอิเล็คทรอนิคส์
10. การแก้ปัญหา Printer ไม่ทำงาน ; กรณี Error “Spooler SubSystem App”
11. แก้ปัญหาข้อมูลใน flash drive หาย ; กรณีโดนไวรัสซ่อนไฟล์
12. วิธีการเลือกใช้ระบบนําทางด้วย Google Maps บนคอมพิวเตอร์ นําไปใช้หาเส้นทาง        ในแอพ Google Mab มือถือ เพื่อความสะดวกในการหาเส้นทาง
13. การจัดทำระบบคุณภาพในงานเชื่อม (Quality system in welding)
14. เทคนิคการขัดชิ้นงาน
15. วิธีการเชื่อมต่อข้อมูล Power Meter  PM850  กับSCADA ผ่านการสื่อสาร Ethernet
16. วิธีการเพิ่มข้อมูลและจัดทำรายงานระบบงานทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา 
17. การเลือกจองทัวร์ในการท่องเที่ยวและการเดินทาง
18. การจำลองตัวตรวจจับแรงดัน (Voltage Sensor) สำหรับ STM32F4 ARM Microcontroller

องค์ความรู้ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส ปี 2558

1. Electropolishing systems and all stainless steel surface finishing
2. ทบทวนขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ
3. การสร้างสัญญาณพัลส์วิดธ์มอดูเลชั่นด้วย dSPACE
4. วิธีการดูสถานะการทางานของระบบควบคุมพีแอลซี
5. วิธีตรวจเช็คเครื่องจักรที่ปัญหาเบื้องต้นในกรณีควบคุมด้วยพีแอลซี แบบรวดเร็ว
6. การถ่ายบัตรประชาชนโดยใช้เครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX รุ่น Document-III 3007
7. การล้างทำความมสะอาดเครื่องปรับอากาศ
8. การควบคุมห้องปฏิบัติการถ่ายภาพด้วยรังสีX-Ray
9. การแก้ปัญหาflash drive ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้; กรณีไฟล์ใน flash drive เสีย
10. การแก้ปัญหาการแตกร้าวในงานเชื่อม (Cold crack or Hydrogen Crack)
11. การแก้ปัญหา Avira Antivirus พบ โทรจัน TR/Dorpper.GEN ในโปรแกรม @cafe solution counter
12. การออกงบทดลองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบัญชี 3 มิติ
13. การชงกาแฟด้วยเครื่องอัตโนมัติ DeLonghi
14. เครื่องมือบริหารหัวใจสำหรับวัยกลางคน
15. วิธีการบูตโปรแกรมผ่าน CF Card เมื่อหน้าจอสัมผัส (Touch Screen) ติดรหัสผ่าน
16. วิธีการเตรียมชิ้นงานแบบใช้เรซิ่น
17. การซ่อมสายสัญญาณ Ref
18. ความพร้อมของเครื่องมือก่อนเริ่มทำการทดสอบโดยใช้ Dummy cell
19. การเก็บรักษาถังก๊าซอย่างเหมาะสม

KM สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส ปี 2557

เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
การสร้างเซลล์ทดสอบการกัดกร่อนเพื่อตรวจสอบการกัดกร่อนท่อโลหะในสภาวะเสมือนจริง
ความผิดพลาดในการแปลผลทดสอบทางโลหะวิทยาจากการเตรียมชิ้นงานที่ไม่เหมาะสม
How to Set IP on Zelio
งานติดตั้ง License โปรแกรม Arena Standard Edition เวอร์ชั่น 6
การแก้ปัญหาลมในสายหมึกปริ้นเตอร์แบบแทงค์ ; กรณีหมึกในแทงค์ลดต่่ากว่าครึ่งแทงค์
การบำรุงรักษาเครื่องมือช่างประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า
การจัดระยะบรรทัดระหว่างย่อหน้าของบันทึกข้อความด้วย Microsoft Word 2010
การแก้ไขปัญหาสายเชื่อม Mig/Mag ใช้งานไม่ได้
การซ่อมเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยระบบอิเล็ดโตรสแตติก สำหรับโต๊ะเชื่อม
การเตรียมขั้วไฟฟ้าอ้างอิงชนิดคาโลเมลอิ่มตัวในการทดสอบทางเคมีไฟฟ้า
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ
การรับส่งเอกสาร
เทคนิคการขัดชิ้นงาน
เทคนิคการจัดซื้อที่ถูกต้อง
มารยาทในการใช้ลิฟท์
วิธีการเตรียมชิ้งานทดสอบฝากระป๋องบรรจุอาหาร
วิธีการเตรียมชิ้นงานทดสอบฝากระป๋องบรรจุอาหาร

องค์ความรู้ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส ปี 2556

การตั้งค่าพารามิเตอร์สาหรับตรวจการกัดกร่อนของโลหะแบบไม่ทาลายด้วยเทคนิค Corrosimetry
วงจรแปลงผันเหลื่อมเฟสแบบบูสต์ขนานกัน 2 เฟส สาหรับพลังงานทดแทนควบคุมแบบไม่เป็นเชิงเส้น
เทคนิคการเจียระไนแท่งทังสเตนให้เหมาะสมสาหรับการต่อขั้ว DCEN และ AC
ทักษะและเคล็ด (ไม่) ลับในการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดี 
เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 
       

 

เรียนรู้เรื่อง Asean

 

   
       

 

วันสำคัญทางศาสนาพุทธ

 

 

วันลอยกระทง