News & Blog

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศผู้ชนะ

News & Blog