ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
อีเมลล์: pornsak.s@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์และฝึกอบรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล
อีเมลล์: chanwit.t@cit.kmutnb.ac.th

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวนุชนาถ ฉิมคล้าย
อีเมลล์: nuchanart.c@tfii.kmutnb.ac.th