ราคา 3,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-16.00)
Topic
– เคมีไฟฟ้าของการกัดกร่อน

– การตรวจสอบการกัดกร่อนด้วยเคมีไฟฟ้า

– เทคนิคต่างๆ ของการตรวจสอบการกัดกร่อนและ
Lab การตรวจสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า (ปฎิบัติ)
Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 3,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-16.00)
Topic
– เหล็กกล้าและเหล็กกล้าไร้สนิมประเภทต่างๆ

– การกัดกร่อน

– ความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าและเหล็กกล้าไร้สนิม

– การทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าและเหล็กกล้าไร้สนิม  (ภาคปฏิบัติ)

Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 3,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-16.00)
Topic
– พื้นฐานเคมีไฟฟ้า

– การกัดกร่อน และชนิดของการกัดกร่อน

– การป้องกันการกัดกร่อน การทดสอบการกัดกร่อน

ด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า

– การทดสอบการกัดกร่อน (ภาคปฏิบัติ)

Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 3,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-16.00)
Topic
– ชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิม

– สภาพผิวของเหล็กกล้าไร้สนิม

– ผลของสภาพผิวที่มีต่อความต้านทานการกัดกร่อน

– การเลือกใช้เหล็กกล้าไร้สนิมในสภาวะที่ต้องสัมผัสกับน้ำประเภทต่างๆ

– การเลือกใช้เหล็กกล้าไร้สนิมที่ต้องสัมผัสกับกรดซัลฟูริกและในคอนกรีต

– การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นกับเหล็กกล้าไร้สนิม

– การเลือกใช้เหล็กกล้าไร้สนิมที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ

Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

ราคา 3,900.- คน/บาท (Price/Person Net) ระยะเวลา 1 วัน (Duration 1 day, 09.00-16.00)
Topic
– การเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม

– การเลือกใช้ Shield gas และ Back gas

– การทำความสะอาดผิวและการสร้างฟิล์ม

– การเคลือบผิวเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยวิธีต่างๆ

– การเชื่อมชิ้นส่วนภาชนะเหล็กกล้าไร้สนิมที่ใช้ที่อุณหภูมิสูง

– การทดสอบท่อ แท็งก์และ Hydro test

– เกณฑ์การตัดสินใจในการวางแผนการบำรุงรักษา

– ความปลอดภัยในการใช้งานเหล็กกล้าไร้สนิม

Customized training (In-house Training) จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

 

ลงทะเบียน/Register

งานบริการให้คำปรึกษา (Consultancy Service)

Item Description
1 การให้คำปรึกษาด้านการกัดกร่อนของโลหะ
2 การให้คำปรึกษาด้านการกัดกร่อนของโลหะที่ผ่านการเชื่อมและอบชุบ
3 การให้คำปรึกษาด้านการกัดกร่อนของโลหะที่ผ่านการชุบ เช่น เหล็กชุบสังกะสี เหล็กชุบดีบุก
4 การให้คำปรึกษาด้านการเสื่อมสภาพของชั้นเคลือบของโพลิเมอร์ที่เคลือบบนโลหะ

อัตราค่าบริการตรวจสอบ ทดสอบ (Testing Service)

Item Description Price (Baht)/Piece
1 Corrosion rate by Tafel technique 2,500
2 Corrosion rate by LPR technique 2,500
3 Corrosion behavior by Potentiodynamic technique 2,500
4 Corrosion resistance by Potentiostatic technique 2,500
5 Coating resistance of can by Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) technique 3,000
6 Corrosion resistance of metal by EIS technique 3,000
7 Detecting sensitization of stainlees steel by EPR method (ASTM G108) 3,500
8 Detecting susceptibility to intergranular attack in austenitic stainless steels by ASTM A 262 practice A method 3,000
9 Detecting susceptibility to intergranular attack in austenitic stainless steels  by ASTM A 262 practice C method 13,000
10 Detecting susceptibility to intergranular attack in austenitic stainless steels by ASTM A 262 practice E method 13,000
11 Sulfide stress corrosion test (NACE standard TM 0177-96 method C – NACE standard C-ring test) 320,000
12 Microstructure test 1,500
13 Galvanic corrosion test by ZRA technique. 5,000