News & Blog

📣“เปิดรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ตามแนวทาง EEC ไตรมาสแรก ประจำปี 2567 หลักสูตรทางด้าน NDT” 📢

News & Blog

💥สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (EEC MODEL TYPE B) ในโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไตรมาสแรก ประจำปี 2567 ทางด้าน NDT จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่
✅หลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 1 (รุ่นที่ 1)
✅หลักสูตรการตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 1 (รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4)
✅หลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้สายตาระดับ 2 (รุ่นที่ 3)
✅หลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 2 (รุ่นที่ 2)
✅หลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 2 (รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7)
✅หลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 2 (รุ่นที่ 2)
✅หลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ 2 (รุ่นที่ 3)

📍สนใจสมัครได้ที่ลิ้ง
https://golink.icu/R3pZDdM

📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
🌎 https://tfii.kmutnb.ac.th/
🟢 LINE https://page.line.me/003tmgcj
📧 customers@tfii.kmutnb.ac.th
Tel. 062 509 7983
#TFII_KMUTNB
#์NDT
#EECMODEL