ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะฝีมือด้านวิศวกรรมให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Developing Engineering Skills for Biomedical Engineering Students) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือนักศึกษาทางด้านวิศวกรรม

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับอนุมัติจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในโครงการพัฒนาทักษะฝีมือด้า...

Read More

จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จาก บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

29 เมษายน 2567 เวลา 09.10 น. ณ ห้องอบรม 303 ชั้น 3 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย–ฝรั่งเศส ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเ...

Read More

จัดฝึกอบรมให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในหลักสูตร VT2

29 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอบรม 602 ชั้น 6 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย–ฝรั่งเศส ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเ...

Read More