จัดฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สุง ระดับ 1(Ultrasonic Testing Level 1)

IMG_7136

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สุง ระดับ 1(Ultrasonic Testing Level...

Read More 0