จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม และการตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 3

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับกลุ่มคณาจารย์วิ...

Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยแห่งแคว้นลอเรน (Université de Lorraine) ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย H.E. Mr. Thierry Mathou, the French Amba...

Read More

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมระบบขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ด้วยแผงหน้าจอสัมผัสสำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานขั้นสูง ๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More